Moduł 8B – Burzenie Twierdz Warownych

Czas trwania: 55 minut

Twój postęp w szkoleniu

0.00%Moduły:1.1 “Odnalezienie Siebie” 12:24


Nie da się wyjść z problemu, jeśli nie stajesz w prawdzie.  

Szukanie ratunku z książce lub pewnej osobie nie ma prawa powodzenia. Jeśli masz problem do rozwiązania i nie zaprosisz do tego Boga to nie zostanie on rozwiązany. Proś Ducha Świętego, aby pokazał Ci Twój problem. 

Drogą do wyjścia z kłopotów jest poznanie prawdy najczęściej na swój temat, która czyni człowieka wolnym. Należy również realnie ocenić swoją sytuację. Droga do wolności wiedzie przez prawdę, która będzie bolała, ale życie się naprawi. Wiele naszych twierdz buduje się niepostrzeżenie.

Następna lekcja1.2 Naucz się przebaczać cz1 12:44


Człowiek jest szczęśliwy kiedy wola i rozum panują nad ciałem. Radość i poczucie wolności  płynie z umiejętności rezygnowania z pewnych rzeczy. Kiedy wolność staje się dowolnością popadasz w niewolę. 

Po poznaniu problemów i prawdy na swój temat, przychodzi myśl, że jest ich tak dużo, że nie dasz rady ich zmienić. Problemy mają to do siebie, że jeden jest powiązany z drugim, jeśli usuniesz jeden, zaczną znikać następne. 

Bardzo często zniechęcenie do podjęcia pracy nad sobą spowodowane jest przekonaniem, że ta praca będzie bardzo długa, a radość z niej wypływająca jest niedoceniana.  

5 kroków do naprawy życia:

Krok 1 – życie w prawdzie.

Krok 2 – nawrócenie i wiara. Oznacza to, że nawracać i wierzyć należy każdego dnia. Jezus nie szuka ludzi idealnych, ale takich, którzy nie idą na kompromisy z prawdą.

Zacznij kochać ludzi, również tych którzy Cię krzywdzą inaczej nigdy nie wyjdziesz się z kłopotów.

Następna lekcja1.3 Naucz się przebaczać cz2 20:18


5 kroków do naprawy życia cd.:

Krok 3 – wybaczenie. Aby wydostać się z wybudowanych twierdz, należy przebaczyć osobom, które Cię skrzywdziły. Brak przebaczenia jest szklanym sufitem dla łaski Bożej. Wybaczenie to decyzja, którą można podjąć niezależnie od emocji, a kiedy Twoja wola i rozum odpowiadające za decyzje będzie ponad emocjami będziesz człowiekiem szczęśliwym. 

Decyzję trzeba wypowiedzieć.

Należy odróżnić wybaczenie od pojednania. Do pojednania potrzebne są obie strony, a do wybaczenia tylko jedna. Wybaczenie powinno poprzedzać oskarżenie. 

Doskonałym ćwiczeniem jest napisanie listu do osoby z oskarżeniem i wybaczeniem. Adresatem listu powinna być osoba, która Cię skrzywdziła, Ty sam lub Bóg.

Następna lekcja1.4 Wypełnij swoje życie dobrą treścią 10:33


5 kroków do naprawy życia cd.:

Krok 4 – wyrzeczenie. Jeśli za tym, co Cię spotyka stoi zło powinieneś się tego wyrzekać. Przeciwstawiać się złemu należy mocą Bożą.

Krok 5 – wypełnij życie dobrą treścią i błogosławieństwem. Jeśli nie zagospodarujesz powierzchni to niechciani lokatorzy wrócą. Błędnym myśleniem jest, że do wypełnienia potrzebna jest siła i motywacja, której brakuje. Prawdą jest, że nic Ci nie brakuje i masz wszystko co trzeba, aby walczyć. Wypełnieniem życia dobrą treścią jest korzystanie z modlitwy, spowiedzi, Eucharystii, postu i uczynków miłosierdzia.

Następna lekcjaMP3 – plik do pobraniaOdsłuchaj:


Następna lekcja