Networking

Budowanie i pielęgnacja sieci kontaktów.

Twój postęp w szkoleniu

0.00%Moduły:1.1 Słowem wstępu 5:13


 1. Cele spotkania:
  1. Rozpoczynanie rozmowy (sztuka pierwszego kontaktu, rozmowy z nieznajomymi, odwaga i pokonanie nieśmiałości)  
  2. Budowanie długotrwałych relacji (etapy budowania dobrego kontaktu, wewnętrzna postawa zachęcająca do kontaktu) 
  3. Zamiana relacji w “trampolinę” wzrostu (wykorzystywanie rekomendacji, poszukiwanie nowych kontaktów, pomaganie ludziom) 
 2. Kij ma dwa końce: 
  1. dobre i piękne jest budowanie relacji 
  2. “ten to tyle ma, bo ma plecy”

Następna lekcja1.2 Fundament 13:22


 1. FUNDAMENT:                                                                                                                                                                                                                                                                       
 1. ludzie wzrastają/kochają/rozwijają/inspirują się w relacjach. Pracują!  
 2. Miłość jest fundamentem 
  1. otwartość na kontakt 
  2. otwartość na dawanie 
  3. uczciwość 
  4. chęć synergii 
  5. traktuj innego jak siebie samego
 1. Należy spojrzeć na budowanie kontaktów aby , żeby nie odpłynąć ani w jedną ani w drugą stronę 
 2. Miłość jest fundamentem kontaktów ponieważ bez niej nie będziemy w stanie zbudować sensownej sieci relacji z ludźmi 
 3. Jeżeli budujemy sieć kontaktów musimy mieć świadomość tego , że to będzie niosło za sobą potrzebę pomocy innym  idania komuś czegoś

Następna lekcja1.3 Zasada pierwszego kontaktu 11:07


 1. Przy pierwszym kontakcie warto jest się przyjrzeć dwóm rzeczom:
 • postawie wewnętrznej 
 • postawie zewnętrznej 

   2. Pokonywanie lęku

 • zamień się rolami 
 • co stracisz? 
 • ty najbardziej zwracasz na siebie uwagę 
 • uświadom sobie po co?  

   3. Warto być odważnym , aby dawać życiu szansę na miłe niespodzianki

Następna lekcja1.4 Kroki do podjęcia 9:30


Pierwszy kontakt (kroki do podjęcia):

  1. Przedstaw się – kim jestem? Bądź gotów 
  2. Pytaj o to samo 
  3. Rozmawiaj o:
 • tym co łączy
 • miejscu/otoczeniu
 • nie o pogodzie, drażliwych tematach,  na razie nie żartuj,

Opowiedz krótką historię, która dużo mówi

 • Kończ odpowiednio szybko, daj wizytówkę (canva)
 • Zaproponuj kolejny krok
 • Dotrzymuj słowa

Następna lekcja1.5 Budowa relacji 13:00


 1. Piramida relacji:
 • miłość 
 • delegowanie 
 • mail
 • telefon
 • skype
 • spotkanie 
 • spotkanie rodzin / w domu
 1. Kluczowe są:
 1. wymiana, nie pasożytnictwo
 2. serdeczność (miłość)
 3. pamiętanie o człowieku

Następna lekcja1.6 Trampolina wzrostu 13:45


 1. Bardzo ważne jest stosowanie efektu aureoli w kontaktach
 2. Proś o konkret 
 • – do kogo?
 • – z czym ?
 • – po co 
 1. Zawsze dotrzymuj  tego co Obiecałeś/łaś
 2. Bądź networkerem :
 • a. Sygnalizuj kontakty
 • b. spotykaj networkerów
 • c.planuj sieć

Następna lekcja1.7 Inspiracje 15:24


 1. Módlmy się za swoją strefę wpływów! Czyli za ludzi którzy mają z nami coś wspólnego.
 2. Omówienie

Następna lekcjaMP3Plik do pobrania:


Następna lekcja